Każdej niedzieli wieźli złapanych Żydów z Gest...

  • YES
  • Każdej niedzieli wieźli złapanych Żydów z Gestapo do getta, do Befehlstelle, na rozstrzelanie. Aron już stał z innymi pod murem, gdy Brandt uznał, że nie będą zabici, bo są Mischlinge- pół Żydami. I tak 23 ludzi uratowało się

  • styczeń 43
  • styczeń 43
  • deportation
  • German operations
  • Germans, Jews
  • 120