Josek z jedną sióstr zostali po aryjskiej stro...

  • NO
  • Josek z jedną sióstr zostali po aryjskiej stronie. Wałęsali się, żebrali, nocowali w ruinach w piwnicach - Josek nabawił się zapalenia stawów i zaczął kuleć

  • private/everyday life
  • illness, children
  • 17
  • Related people: