Josek i jedna z jego sióstr byli po aryjskiej...

  • YES
  • Josek i jedna z jego sióstr byli po aryjskiej stronie. Co dzień, gdy następowała przerwa w blokadach, Josek zbliżał się do drutów przy Żelaznej i przerzucał chleb pozostałym w getcie siostrom

  • deportation
  • business
  • children, the 'Aryan' side, smuggling
  • 17
  • Related people: