Grupa bojowa Lewi Gruzalca znalazła miejsce w...

 • YES
 • Grupa bojowa Lewi Gruzalca znalazła miejsce w opuszczonym mieszkaniu na Zamenhofa - była nas dziesiątka, dwie dziewczyny i ośmiu chłopców. Byliśmy skoszarowani, mieszkaliśmy razem. Uczyliśmy się przede wszystkim posługiwać bronią. Mieliśmy 9 rewolwerów, granaty

 • po akcji styczniowej 43
 • kwiecień 43
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, armed resistance, street
 • 53,54,57
 • Related people:

  • Gruzalc Lewi

   Cukunft activist. During the uprising, he was the commander of a combat outfit in the central ghetto. Died during th...

  • Szyfman Leja

   during the uprising she fought in Lejba's Gruzalc's combat unit in the central ghetto. She died during the attack on...

  • Jankielewicz Adam

   During the uprising a member of the fighting group Bund of L. Gruzalc. He escaped from the ghetto through the sewers...

  • Frymer Chaim

   came from a religious family. During the uprising he was in the Akiba combat group in the central ghetto, he took pa...

  • Stolak Abram

   służył w polskim wojsku, był w randze kaprala. W getcie pracował w szopie Brauera na Nalewkach. W powstaniu walczył...

  • "Koza" Unknown

   a fighter, he had a machine gun

  Related places: