Do getta przybyli wychrzczeni Żydzi z listy Ro...

  • YES
  • Do getta przybyli wychrzczeni Żydzi z listy Ronikiera [starali się przez RGO o pozostanie poza gettem, Niemcy przejęli tę listę i deportowali ich do getta, grabiąc ich mienie]. W Gminie przygotowano dla nich opaski

  • 1941-02-23
  • 1941-02-27
  • in the ghetto
  • administrative
  • Christians, Judenrat
  • Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • [236]