Birnbaumowie przenoszą się na teren fabryki Sc...

  • YES
  • Birnbaumowie przenoszą się na teren fabryki Schultza- pierwsza noc

  • 1942-08-05
  • 1942-08-05
  • deportation
  • private life / daily life
  • Shops
  • 74,75