Abrasza nie pojechał do lasu, był trochę chory...

 • YES
 • Abrasza nie pojechał do lasu, był trochę chory, został w Warszawie. Prosił Adinę, żeby do niego przyszła. Zrobiła to, choć to było wbrew zasadom, Abrasza był radosny - miał marzenie dziecinne - marzył o prawdziwych ciastkach

 • po 10 maja 43
 • po 10 maja 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal, private life / daily life
 • atmosphere, ill, activists, hideout, the 'Aryan' side, escaping the ghetto, private life
 • 72
 • Related people:

  • Blum Abrasza

   A fighter. He convinced Adina to pass to the 'Aryan side', because she would be useful there. He left the ghetto thr...

  • Unknown Władka

   messenger of the Jewish Fighting Organisation (ZOB), she took care of Abrasza Blum

  • Blady-Szwajger Adina

   At the turn of 1939 and 1940 she was to finish her medical studies at the Warsaw University, got married in July 193...