18 stycznia akcja rozpoczyna się od ul. Murano...

 • YES
 • 18 stycznia akcja rozpoczyna się od ul. Muranowskiej zamieszkałej przez "szczyty" getta i od ul. Franciszkańskiej, przy której mieszka personel Zakładu Zaopatrywania. Na Umschlagplatzu znalazło się wielu radców z Gepnerem i Sztolcmanem. Brandt zgodnie ze swoją fantazją zwalnia ich z rodzinami, radcę G. zwalnia samego (prośby o zwolnienie żony powodują zbicie go). Radców Glueksberga i Milejkowskiego Brandt nie zwalnia, bo nie chce. Na widok Jaszuńskiego mówi: "Pan już od dawna był mi niesympatycznym". Jaszuński ginie z rodziną.

 • deportation
 • German operations
 • Judenrat, Germans, selection, terror, street, civil servants, deportation
 • N, N

 • [s., 207]
 • Related people:

  • Brandt Nieznane

   Od paźdz. 39 do kwietnia 43r. kierownik referatu żydowskiego w komendzie SS w Al. Szucha. Podporucznik. Ok. 50 lat,...

  • Sztolcman Unknown

   councillor, he was released with his family from the Umschlagplatz by Brandt (January action).

  • Gepner Abraham

   The head of the Supply Section. Brandt appeared unexpectedly during his 70th birthday celebration in the Judenrat. D...

  • Glueksberg Unknown

   Judenrat member. Deported during the January action.

  • Milejkowski Unknown

   A councilor. Deported during the January action.

  • Jaszuński Józef

   A councillor. During Spring 1942 he organised, together with prof. Wolfowicz, courses for Judenrat clerks (the aim:...

  • Hurwicz Sylwia

   A barrister from Lodz. The manager of a women's unit of a prison. After the January selection she still was the mana...

  • Zundelewicz Unknown

   headed the Prisoner Patronage together with Mrs Czerniakow. In autumn 1942 at the head of the Labour Commission in t...

  • Bart Unknown

   A councillor. In the autumn of 1942 he was the head of the Labour Commission of the Judenrat. Deported during the Ja...

  • Rozensztat Unknown

   A barrister. The president (or chairman) of the Legal Commission of the Judenrat. Spring 1941. In May 1942 the presi...