Janów Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Janów
  • before Ghetto
  • private/everyday life
  • children, outside of Warsaw
  • 7 września 1939 roku Chana Gorodecka z mężem, córką Jadwigą i synem Piotrem (Chaim) opuszcza Warszawę. Jadą do Janowa, licząc że tam łatwiej będzie przetrwać wojnę. W Warszawie zostaje najstarsza córka, Krystyna Drozdowicz.

  • 5