Given name: Arnold Family name: Langfuss

 • NO
 • Male
 • Arnold
 • Langfuss
 • Not in Warsaw
 • Lublin
 • Jewish
 • Przetrwał okres okupacji niemieckiej w Warszawie dzięki pomocy Stefana Sendłaka.

 • Poles operations, underground activity, housing, help
 • Polish underground movement , long-lasting help, housing assistence , help from other organisation
 • Oświadczenie Sary Rapaport umieszczone w przypisie do relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 128