nn From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nn
  • deportation
  • Poles operations, help
  • commerce, other help, contacts with other Jews , financial assistance, individual help , one-off help, acquaintances
  • Beldykier i Kaczor zaproponowali Józefowi Kolasińskiemu tranzakcję: kupno ziemi w Rzeszy Niemieckiej na kwotę 35 tyś. Kolasiński zgodził się na tę tranzakcję, pomimo że nie miał żadnej gwararancji. Umowa była ustna i nielegalna, bo handel ziemią przez Żydów czy Polaków był karany.