Lustracja ŻSS w Internacie "Dobra Wola&qu...

 • YES
 • Lustracja ŻSS w Internacie "Dobra Wola", Dzielna 61: Internat otwarty 07. 04. 42r. Mieszkało tu 350 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Panowała ciasnota, łóżeczka ciasno obok siebie, ale osobne dla każdego dziecka. 4 posiłki dziennie. Produkty z KOM-u i na karty aprowizacyjne (przydział kontyngentowy). Patronat dokupuje wiele żywności. W porównaniu z innymi placówkami wyżywienie bardzo dobre. Dzieci podzielone na 7 grup po ok. 50 osób. Zajęcia od 9 do 13 z przerwą na drugie śniadanie. Działają 2 warsztaty -- szwalnia i stolarnia. Zatrudnionych 7 wychowawczyń i 4 praktykantki. W lutym - epidemia odry. Leki Internat zakupuje własnym kosztem. Zatrudnionych 23 pracowników personelu admin. - technicznego, 11-wychowawczego i 6 lekarsko-sanitarnego (2 lekarzy i 4 higienistki). Zarząd Internatu angażuje personel wg własnej decyzji i sam ustala pensje. Prawie nie uzgadnia się tych spraw z Centosem. Lustrujący inspektor we wnioskach postuluje, by Zarząd Internatu utrzymywał ścisłe związki organizacyjne z Wydz. Opieki nad dziećmi i sierotami przy KOM -ie.

 • kwiecień 1942
 • kwiecień 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, CENTOS, children, physicians, medicine, medical, care / social welfare, orphanages, ZSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • [96]
 • Related people:

  • Gepner A.

   A member of Patronage at the 'Dobra Wola' boarding house, Dzielna Street No. 61, April 1942. A member of the Disposi...

  • Szereszewski S.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).Członek Komisji Dyspoz...

  • Cederbaum Z.

   An engineer, a member Patronage at the dormitory 'Dobra Wola' (Good Will). April 1942 r. - secretary of the Patronag...

  • Kobryner E.

   A member of the Patronage of the 'Good Will' boarding house at Dzielna Street No. 61 (April 1942).

  • Mauer D.

   chairman of the Patronage board at the "Dobra Wola" boarding house at Dzielna Street No. 61 (April 1942);...

  • Wajsberżanka K.

   Treasurer of the Patronage Board of the 'Good Will' boarding house at Dzielna Street No 61 (April 1942)

  • Pinkiertowa M.

   A member of the Patronage at boarding house at Dzielna Street No. 61 (April 1942).

  • Rothnerowa N.

   member of the Patronage of the boarding school at Dzielna Street No. 61 (April 1942)

  • Rotsztejnowa T.

   Member of the Patronage board at the boarding school at Dzielna Street No. 61 (April '42)

  • Szalman J.

   A doctor. Inspector of the ZSS Control Section. Inspected Centos Dormitory at Dzielna Street No. 67- 15 March 1942,...

  Related places:

  • Boduena [róg Jasnej] 5

   Wegierkiewicz's café. 29 September 1939. Czerniakow buried dead bodies on the square near the café.