Bunkier na Miłej zbudowali dla siebie ludzie z...

  • YES
  • Bunkier na Miłej zbudowali dla siebie ludzie z półświatka w getcie. Sami zaproponowali powstańcom, żeby tam przyszli. Oddali nam kilka komórek. Ich komórki były piękne, wyłożone kaflami. Nie mieli broni, ale prosili, że chcą się do nas przyłączyć i razem z nami walczyć

  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • address, hideout, armed resistance, underworld
  • 65