Żydzi mają w getcie swój "autonomiczny rz...

  • YES
  • Żydzi mają w getcie swój "autonomiczny rząd", mogli jeździć tramwajem, który kosztował 5 razy drożej niż po aryjskiej stronie.

  • in the ghetto
  • administrative, private life / daily life
  • prices, Judenrat, communication
  • 22
  • Related people: