Żydom nie wolno było wychodzić z getta bez aut...

  • YES
  • Żydom nie wolno było wychodzić z getta bez autoryzowanego pozwolenia. Bez niego groziło im 8 miesięcy więzienia.

  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • communication, Germans, prison, escaping the ghetto
  • 22
  • Related people: