Dawny Wydział Walki z Epidemiami zastąpiony pr...

 • YES
 • Dawny Wydział Walki z Epidemiami zastąpiony przez dział Sanitarno-Higieniczny - kąpieliska i punkty pozostały przy TOZ - kieruje dr Chain. On z ramienia TOZ i dr Wyszewiański z ŻSS wchodzili w skład Rady Zdrowia powołana przez Milejkowskiego 1942 - czynnik opiniodawczy w sprawach zdrowotnych getta - L. Hirszfeld

 • 1942
 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • Judenrat, physicians, medicine, medical, TOZ, ZSS
 • Tursz, M, "Jak kształtował się sanitariat w ghetcie warszawskim", Relacja w Archiwum Yad Vashem

 • Related people:

  • Chain Józef

   Doctor, head of the Hygienic-Sanitary Department of TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish...

  • Wyszewiański Unknown

   doctor, on behalf of the Jewish Social Self-Help (ZSS) member of the Health Council, a liason delegated to the TOZ (...

  • Milejkowski Izrael

   Engaged in scientific research - doctor of the Jewish Hospital; responsible for all the health and medical issues in...

  • Hirszfeld Ludwik

   1942: chairman of the Health Council; organiser of medical courses. Tyszka: at the head of the Health Council.