Polacy zarazili się od Niemców nienawiścią do...

 • YES
 • Polacy zarazili się od Niemców nienawiścią do Żydów, zdaniem Kapłana: prezydent Starzyński ogłosił właśnie "ze specjalną przyjemnością" że na rozkaz niemieckiego komendanta wojskowego poszczególni zarządcy domów mają sporządzić listy mieszkańców budynków. Na podstawie tych list zostaną wydane dokumenty, upoważniające do otrzymania bezpłatnie chleba, żywności, odzieży i pościeli na koszt miasta: nie dotyczy to jednak Żydów.

 • 1939-10-16
 • before formation of the ghetto
 • administrative, social/communal
 • antisemitism, Germans, Poles, civil servants, Jews
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 34
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...