ks. Mackiewicza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • ks. Mackiewicza
  • 3 m.6
  • a flat
  • before Ghetto
  • housing
  • Efroim Malamud lived there.

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [131]