Given name: Józef Family name: Śliwniak

  • YES
  • Male
  • Józef
  • Śliwniak
  • painter- artist

  • artists/writers
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 249