Given name: Jehudit Family name: Ringelblum- Herman

  • YES
  • Female
  • Jehudit
  • Ringelblum- Herman
  • pseudonim Józia
  • 1944-10-03
  • Warszawa
  • Ringelblum's wife

  • around the author
  • s.209