Given name: Helena Family name: Korzeniowska-Korazin

 • NO
 • Female
 • Helena
 • Korzeniowska-Korazin
 • Kruk
 • I voto Lichtensztejn
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polish
 • in an apartment
 • Córka właściciela majątku w okolicy Warszawy. W czasie okupacji mieszkała w Warszawie, działała w ruchu oporu. Z ramienia organizacji zaczęła pracę w Biurze Kontroli Cen. Wyprowadziła z getta sześć osób i umieściła w domu swojego stryjostwa. Byli to: Lichtensztejnowie (Adam, Józef i Cypora z czteroletnią córeczką) i Natan Liliental z żoną. Na skutek denuncjacji, musiała szukać dla nich innego schronienia. Po wybucgu powstania warszawskiego przeprowadziła ich kanałami do innych pomieszczeń. Wszyscy przeżyli wojnę. Z pomocy Heleny korzystał też sędzia Maksymilian Szerter. Po wojnie wyszła za mąż za Adama Lichtensztejna i rozwiodła się z nim po kilku latach. W 1957 r., już jako żona lekarza weterynarii, Jakowa Korzeniowskiego-Korazina, wyjechała do Izraela.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help, work
 • other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , The Righteous Medal , stranger, long-lasting help, housing assistence