Wawer Glinki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Wawer Glinki
  • other
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • Poles operations
  • children, monastery/church, housing assistence
  • Zakład Opiekuńczy Sióstr Felicjanek, w którym umieszczona została Ruth Leinkram.