Warszawa ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • housing assistence
  • Mieszkanie Stanisława Chmielewskiego, w którym przechowywał wielu Żydów.