W niemieckiej fabryce Kurta (Klausa?) Roericha...

  • YES
  • W niemieckiej fabryce Kurta (Klausa?) Roericha na Nowolipkach produkowano mundury, plecaki i inne akcesoria tekstylne dla wojska. Pracowało w niej kilkuset Żydów i kilkudziesięciu Polaków przyprowadzanych codziennie ze strony aryjskiej. Jednym z konwojentów grupy ze strony aryjskiej, od przełomu 1941/42 r., był Jerzy Vogel. W przepustkę wpisywana była ilość osób wchodzących i wychodzących. Kiedy wprowadzał grupę do getta, wpisywał zawsze większą ilość osób, bo wtedy Niemcy ich nie liczyli. Konwojentom udało się wyprowadzić z getta około 400 Żydów. Po stronie aryjskiej przygotowywane były dla nich dokumenty aryjskie. Pomagała w tym, przez swoje kontakty, Jadwiga Lipska, która wyszła z getta wcześniej. Fotografie dostarczał jej Jerzy Vogel.

  • 1941-00-00
  • 1942-00-00
  • in the ghetto, deportation
  • Shops, escaping the ghetto