Złota [mieszkanie znajomych Imre Barta] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Złota [mieszkanie znajomych Imre Barta]
  • Poles operations, help
  • children, housing assistence
  • Na Złotej mieszkali znajomi Imre Barta, gdzie czasami pomieszkiwała Józefa Antoszewska (Józefa Barta).