Marszałkowska róg Alej Jerozolimskich From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Marszałkowska róg Alej Jerozolimskich
  • Ghetto Uprising, before the war, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, economic
  • work
  • Tutaj mieścił się duży sklep z galanterią skórzaną, którego właścicielką była Helena Howil. Mieszkała z mężem w Krakowie, a sklep prowadzili jej dwaj synowie, Bogusław i Edward.