Given name: Szmul Family name: Falatycki

  • NO
  • Male
  • Szmul
  • Falatycki
  • From Warsaw
  • Powązki
  • ul. Stawki 46 m. 52
  • Jewish
  • goods
  • Szmul Falatycki, żydowski piekarz, sprzedaje mąkę i bułki po zawyżonych cenach (odpowiednio 2,5-3,5 zł zamiast 0,6 zł za kilogram oraz byłki o wadze 60 gram po 15 groszy, kiedy dozwolona jest sprzedaż bułek wyłącznie o wadze 50 gram po 10 groszy). Sądzony w październiku 1940 roku i skazany na 4 miesiące więzienia.