Grzybowska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Grzybowska
  • 3
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • address, around the author
  • Tutaj mieszkali w getcie Mendel, BronisÅ‚awa, Celina (Maria Borowska) i Izio Braw.