Ukrywanie poza Warszawą Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Ukrywanie poza Warszawą
  • Polish underground movement , housing assistence
  • W czasie powstania warszawskiego Berysz Aurbach ukrywał się poza Warszawą.