Relacja 301-5823; w Archiwum ŻIH

 • Józef
 • Rutkowski
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Józef Rutkowski, rocznik 1930, syn Józefa i Genowefy, mieszka na Pelcowiźnie; od 1940 są z matką w getcie. Józek zajmuje się szmuglem; przywozi towary z Pelcowizny. Stefan Wielgosz jest kolegą szkolnym Józka; ojciec Stefana działa w PPR. Józek dostaje od niego gazetki podziemne, przenosi je do getta. Dzięki Stefanowi Józek zaczepia się jako uczeń w warsztacie na Powązkach, dzięki czemu dostaje dokumenty. Od zimy 1941/1942 Józek mieszka po aryjskiej stronie, pomaga mu rodzina Wielgoszów. Jego matka wychodzi z getta po Wielkiej Akcji w 1942, ukrywa się na Pelcowiźnie, Józek dba o jej aprowizację. Często pomaga w akcjach, organizowanych przez działaczy PPR; szmugluje broń do getta. W czasie powstania w getcie jest łącznikiem. W czasie powstania warszawskiego jest w oddziale AL. Po wojnie zapisuje się do ZWM. Relacja spisana w 1962 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl