Relacja 301-5815; w Archiwum ŻIH

 • Stanisław
 • Chmielewski
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Stanisław Chmielewski, rocznik 1909. W czasie wojny pomaga wielu Żydom, dostarczając żywność do getta, po 1943 zajmuje się znajomymi, ukrywającymi się po aryjskiej stronie. Odznaczony tytułem Sprawiedliwego w 1983 roku. Umiera w 1992. Relację spisano w 1961, 1963 i 1968.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl