Warszawa ul nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa ul nieznana
  • mieszkanie Łazarczyków
  • in an apartment
  • in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help
  • other help
  • Mieszkanie Łazarczyków, znajomych rodziny Lewi.