Ul. Mokotowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Ul. Mokotowska
  • Mieszkanie Łukaszewiczów
  • on surface
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , work, acquaintances
  • Stanisław Chmielewski umieszcza żonę profesora Leona Plockera u państwa Łukaszewiczów.

  • Str. 23