Ul. Młynarska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Ul. Młynarska
  • on surface
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto
  • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
  • atmosphere , other help, Jewish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, material help , acquaintances
  • Chana Płotnicka i Niuta Tajtelbaum prowadzą Józka Rutkowskiego do tramwajarzy, od których odbiera później broń dla getta.

  • str. 3