szpital na Okęciu From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • szpital na Okęciu
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • other help, medical, individual help
  • Szpital, do którego zostaje przewieziona Chana Gorodecka po powstaniu warszawskim.

  • 96