Stanisława Augusta From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Stanisława Augusta
  • housing
  • Idzikowski lives there

  • 99