Pruszków From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Pruszków
  • obóz przejściowy dla Polaków
  • other
  • Warsaw Uprising
  • Germans operations
  • Obóz, do którego wywożono warszawiaków po powstaniu.