Pawia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Pawia
  • deportation
  • administrative
  • medicine, medical, housing
  • skoszarowany personel szpitala dziecięcego w sierpniu 42

  • 42,43