nn From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nn
  • deportation
  • Poles operations, help
  • W czasie wielkiej akcji wysiedleńczej w gettcie Józef Kolasiński znalazł dwóch swoich znajomych: Beldykiera i Kaczora i zaproponował im pomoc.