Nieznane [dom dyrektora garbarni Ludki Lewina] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Nieznane [dom dyrektora garbarni Ludki Lewina]
  • in an apartment
  • Germans operations, work
  • other help, individual help , one-off help, work, acquaintances
  • Ojciec Reginy Fleischer załatwia pracę Marysi Zabłockiej u Niemca, który kieruje jego fabryką.