Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • szpital
  • on surface
  • Poles operations, murder, death
  • work
  • Brak nazwy miejscowości. Miejsce pracy Stanisławy Halpernowej, a także jej śmierci.

  • 8