Nieznana, cmentarz From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana, cmentarz
  • on surface
  • Poles operations, help, private/everyday life
  • atmosphere , children, contacts with other Jews , long-lasting help, acquaintances
  • Chłopcy z grupy papierosiarzy przychodzą na pogrzeb Romka Płonkowskiego.

  • Str. 84