Nalewki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Nalewki
  • 2
  • deportation
  • Poles operations, help
  • Tutaj schronili się, u dozorcy, Alicja Haskelberg i Mieczysław Kronsilber odbici w akcji Szarych Szeregów pod Arsenałem z transportu na Pawiak.