Leszno From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno
  • 91
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Marii i Józefa Rajchowskich i ich syna Ireneusza, położone ok. 300 m od bramy getta.