Leszno From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Wola
 • Leszno
 • 53
 • Gmach Sądu
 • in the ghetto, deportation
 • administrative
 • address, Poles, rescue attempts, the 'Aryan' side
 • Henryka Zawadewicz utrzymywała w tym budynku kontakt ze znajomymi Żydami, udzielając im pomocy materialnej oraz pomagając w wydostaniu się z getta. W Gmachu Sądu mieściły się również Urzędy Skarbowe. Żydzi wchodzili do gmachu dzięki wezwaniom urzędowym przekazywanym przez przekupionych woźnych. Przez budynek Sądu Zawadewicz przedostawała się do getta, żeby odwiedzić znajomych.

 • 2, 5