Street: Leszno City: From Warsaw Henryka Zawadewicz utrzymywała w tym budynku kontakt ze znajomymi Żydami, udzielając im pomocy materialnej oraz poma...

  • House number: 53