Komisariat Rzeczny Policji From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Komisariat Rzeczny Policji
  • administrative
  • Polish Police, one-off help
  • W Komisariacie Rzecznym Policji został zatrzymany Aleksander Bronowski (Wertheim)

  • Relacja Aleksandra Bronowskiego (Wertheima) w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 488-489