Karmelicka From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Karmelicka
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto
  • social/communal
  • hideout
  • stały schron zbudowany przed powstaniem w getcie

  • str.65,162