Kamienna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Kamienna
  • in an apartment
  • deportation
  • Poles operations, help
  • housing assistence
  • Mały drewniany domek starej ciotki Kobyłeckiego, gdzie po wyjściu z getta zamieszkała Felicja Kobyłecka z dziećmi.