Józefów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Józefów
  • leśniczówka
  • other
  • Poles operations, housing, help
  • other help, stranger, housing assistence , outside of Warsaw, with Aryan documents
  • W leśniczówce w Józefowie ukrywał się Oskar Gelles wraz z żoną. Dotarł tam po ucieczce z getta 10.04.1944 r.